ZPĚT
— KRIZE JAKO NOVÁ ŠANCE
Většina českých podnikatelů neodhadne čas, kdy firmu prodat, říká Ondřej Benáček
Pouhým okem to nepoznáte, ale když kráčíte po schodech v jednom z gotických domů na pražském Uhelném trhu, cítíte, jak je každý jiný. Podobné je to s firmami, které jsou součástí investičního fondu, jehož správci tady, v druhém patře historického domu, sídlí.

Investiční fond Central European Industry Partners (CEIP) se zaměřuje především na akvizice průmyslových výrobních a servisních firem a na následné proaktivní zvyšování jejich hodnoty. Nyní má pod svojí správou zhruba 2 miliardy korun a v jejím portfoliu je například český leader v oblasti robotického kamerového a haptického testování společnost Elcom, firma BMH, která pomocí robotů zajišťuje opravy a rekonstrukce potrubních systémů a většinový podíl má CEIP mimo jiné i v turnovské firmě Vyva Plast, která vyrábí plastové transportní obaly, kryty a díly pro dopravní prostředky.

„Jedná se o extrémně konzervativní fond s extrémně konzervativní strategií a s očekávaným ročním výnosem 15 procent,“ shrnuje portfolio řídící partner CEIP Ondřej Benáček.

V týmu investiční společnosti působí lidé, kteří v minulosti pracovali pro investiční skupiny Penta či mezinárodní fond Innova Capital, i top manažeři velkých průmyslových společností, jako je třeba Ladislav Šimek, bývalý prezident výrobce letadel Aero Vodochody a zakladatel Svazu českého leteckého průmyslu, nebo Aleš Krutina technický ředitel Jalotronu.

Ledovec z hydraulických přístrojů

CEIP v prosinci otevřela druhý fond s předpokládaným ročním výnosem dokonce 20 procent. „V průběhu následujícího roku chceme dokončit fundraising. Do fondu už jsme nakoupili první velké aktivum a dokončujeme další transakce,“ říká Ondřej Benáček.

První akvizicí nového fondu se stal výrobce automatizačních systémů AMiT – CEIP koupila 70procentní podíl od trojice zakladatelů Michala Přerovského, Martina Vosáhla a Karla Ludvíka.

„AMiT chtěla koupit řada našich konkurentů, ale vlastníci si vybrali nás. Důvodem nebyla samotná cena, ale to, že věřili, že celou transakci poctivě dotáhneme a přispějeme k budoucímu rozvoji a růstu AMiTu. Když vám takovou zpětnou vazbu dají lidé, kteří představují špičku ve svém oboru, víte, že se vám něco povedlo,“ říká k obchodu za stovky milionů korun muž, který ve svém volném čase lyžuje, běžkuje a zdolává ledovce a dodnes podezírá svého prvního šéfa, že ho do Penty přijal právě pro tuhle jeho zálibu.

„Transakčně je zakoupení společnosti AMiT naším dosud největším ledovcem, provozně je jím ukotvení Jihlavanu jako single source dodavatele do Airbusu. Jakékoliv jejich letadlo, které opouští montážní linku v Toulouse, je vybaveno našimi hydraulickými přístroji. Od toho obrovského vojenského A400 až po civilní dvoumotorové A320,“ podotýká Ondřej Benáček k obrovském úspěchu malé české firmy z Vysočiny.
Zesílení struktury, automatizace i zelené střechy

Jihlavan je příklad toho, jak CEIP funguje i jako akcelerátor původního byznysu. Převzatou firmu se snaží zvednout jak provozně, tak obchodně. „Snažíme se je přestavět hodně kvalitativně. Západ totiž chce nejen špičkový výrobek, ale i špičkový servis,“ říká Ondřej Benáček a dodává: „Musíte umět splnit zákaznické audity, být transparentní a nebát se přiznat chyby a třeba je i aktivně řešit za pomoci zákazníka. Pak se vám otevřou i západní trhy.“

Převzaté firmy musí splnit řadu požadavků. Základní otázky, které jsou ve vzduchu, jsou například: Disponujete marketingovým a produktově vývojovým plánem? Disponujete strategií společnosti? Máte transparentní systém odměňování zaměstnanců? Máte systém hodnocení managementu? Je strukturovaně komunikováno s managementem, co dělá dobře a co špatně?

„Máme k dispozici tým bývalých generálních ředitelů, který pomáhá s implementací těchto prvků do praxe. Možná to zní jednoduše, ale zavést strategii, systém řízení úkolů nebo vizualizační lean prvky ve výrobě, to si vyžaduje až tři roky tvrdé práce,“ podotýká Ondřej Benáček

„Kde to lze, tam zvažujeme automatizaci a už od samotného vzniku je pro nás důležité ESG. Dlouhodobě instalujeme solární panely a chceme mít na každé firmě zelenou střechu,“ dodává tip k dlouhodobému zvyšování hodnoty průmyslových firem Ondřej Benáček.

„Naší největší přidanou hodnotou je ale často opomíjené písmeno G v rámci ESG. To je to, čemu říkáme Founder transition. Transformujeme byznysy, které jsou hodně závislé na otci zakladateli nebo ženách zakladatelkách, na firmy, které řídí profesionální management,” říká Ondřej Benáček.
1) Co pokládáte za největší – přelomovou inovaci za uplynulá tři desetiletí?

V ČR Sametovou revoluci a svobodu.

2) Jaká byla vaše nejlepší „životní investice“?

Vzdělání.

3) Osobní motto, kterým se řídíte?

Dobré výsledky nepotřebují dlouhé vysvětlování.
Kvůli závislosti na majiteli jsou firmy křehké

Závislost firmy na svém zakladateli, který často plní zároveň roli generálního ředitele, výrobního ředitele i hlavního technického génia a ještě udržuje vztahy se všemi zákazníky, ji dělá velmi křehkou. „Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale kdyby se této osobě něco stalo, do roka hrozí naprostá likvidace společnosti. Takže i kdybychom neudělali nic objektivního, jako je zvýšení tržeb a podobně, tak naší ohromnou přidanou hodnotou pro firmy je právě tento transfer,“ je přesvědčený Benáček.

CEIP firmy k nákupu do fondů aktivně vyhledává. Za posledních pět let jich zástupci investiční společnosti navštívili několik set. Zaměřují se na podniky, které mají potenciál se posunout dál. Většinu svých investic fond realizoval právě převzetím od jejich zakladatelů, často od vlastníků, kteří narazili na určité limity, ať už to byl čas, peníze či energie.

„Většina lidí se zastaví na úrovni sto zaměstnanců, což je maximum toho, co zvládnete přímým řízením, kdy opravdu jdete na dílnu a Frantovi říkáte, že má rychleji točit šroubovákem. Druhou úrovní je 200 zaměstnanců, to už musíte firmu řídit přes jednoduchou manažerskou strukturu," poznamenává Ondřej Benáček.

„Většina českých podnikatelů neodhadne správně čas, kdy firmu prodat. Ale pokud jsou majitelé předvídaví, chápou, že firmu musí jednou předat a že je lepší, když to udělají na vrcholu svých sil, kdy jejich byznys roste, než v 75 letech poté, co mají za sebou dekádu propadů nebo stagnace,“ dodává zakladatel investiční společnosti.
— TIP BDO
Klíčové otázky plánování nástupnictví
Úspěšní vlastníci a šéfové firem vědí, že potřebují plánovat a otevřeně komunikovat o tom, jak zajistit kontinuitu a vedení společnosti do budoucna. Bez ohledu na velikost nebo fázi podnikání existuje několik klíčových otázek, které jsou společné všem malým a středním podnikům, pokud jde o plánování nástupnictví a kontinuity.

Předběžné plánování odchodu

Zásadní je zejména znalost strategie odchodu a plánování jejího dosažení. Žádný majitel
podniku nechce dospět do bodu, kdy je připraven odejít nebo předat vedení, ale zjistí, že nemá k dispozici ty správné lidi, kteří by byli schopni roli převzít.
ČÍST VÍCE